Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Dovre på toppen av Kommunebarometeret 2017

Finn din kommune

Siste saker om kommunebarometeret fra kommunal-rapport.no:

Bilde mangler

Sp mener NHO rigger kommunekåring til Høyres valgkamp

Sp mener NHOs kåring av de beste næringskommunene er useriøs og rigget for å hjelpe Høyre i valgkampen.

Les hele saken her

Bilde mangler

Styrer unna lekkasjer

Stort etterslep på ledningsnettet og lekkasjer preger fortsatt området vann, avløp og renovasjon (VAR). Virksomhetsleder Arve Weng gir bruk av offentlig-privat samarbeid mye av æren for at Rælingen i Akershus har fått bukt med brudd og lekkasjer.

Les hele saken her

Bilde mangler

Setter tæring etter næring

Rådmann Paul Glomsaker i Nannestad, som kommer best ut i Kommunebarometeret når det gjelder kostnader, betegner driften som stram og nøktern - med fornuftig pengebruk.

Les hele saken her

Bilde mangler

Kvalifiserer folk vekk fra sosialen

Sterk satsing på kvalifiseringsprogrammet er én av årsakene til at Øksnes topper sosialbarometeret for annen gang. 

Les hele saken her

Bilde mangler

Fikk turbofart på saksbehandling med supermann

I Eide kommune tar det bare seks dager å få svar i byggesaker med 12 ukers behandlingsfrist.

Les hele saken her

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Kommunebarometeret 2017 bruker data fra det siste tilgjengelige året. I hovedsak er kilden Statistisk sentralbyrås Kostra-database, endelige tall for 2016. I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, KS og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Sammenstillingen er helt og holdent gjort av Kommunal Rapport.

Les mer

Totaltabellen 2017 – justert for økonomiske forutsetninger

Annonse:

Annonse:

Annonse:

Filter/Lenker

Sammenlikn med