Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Kristiansand

Kristiansand

Last ned filer for Kristiansand
  • 16 / 428
  • +5 plasser

Kort analyse

Kristiansand havner på en 16. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen havner helt i toppen av totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 35. plass.Nøkkeltallene er samlet sett meget gode målt mot resten av landet.

Kristiansand er helt i toppsjiktet innen enhetskostnader og miljø og ressurser. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder grunnskole og barnevern.

Kommunen har sin svakeste plassering innen saksbehandling (270. plass), men er ikke i bunnsjiktet i noen sektor.

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Innen vann, avløp og renovasjon har endringer i hvilke nøkkeltall som brukes, påvirket positivt. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med