Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Modalen

Modalen

Last ned filer for Modalen
  • 313 / 428
  • -4 plasser

Kort analyse

Modalen havner på en 313. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen får en plassering et godt stykke under midten av totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 19. plass.Nøkkeltallene er samlet sett helt i toppsjiktet i Kommune-Norge.

Modalen er helt i toppsjiktet innen , økonomi, pleie og omsorg og barnehage. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder kultur og helse.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen enhetskostnader (407. plass), miljø og ressurser (373. plass) og vann, avløp og renovasjon (329. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med