Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Leikanger

Leikanger

Last ned filer for Leikanger
  • 84 / 428
  • +42 plasser

Kort analyse

Leikanger havner på en 84. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen er inne på Topp 100-lista på totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 102. plass.Nøkkeltallene er samlet sett en del bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Leikanger er inne på Topp 100-lista innen pleie og omsorg, helse, barnehage og grunnskole.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen sosialtjeneste (377. plass), økonomi (326. plass) og enhetskostnader (316. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Innen vann, avløp og renovasjon har endringer i hvilke nøkkeltall som brukes, påvirket positivt. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med