Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Aurland

Aurland

Last ned filer for Aurland
  • 266 / 428
  • +116 plasser

Kort analyse

Aurland havner på en 266. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen havner litt under midten av totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 21. plass.Nøkkeltallene er samlet sett meget gode målt mot resten av landet.

Aurland er helt i toppsjiktet innen kultur. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder grunnskole, vann, avløp og renovasjon, pleie og omsorg, økonomi og barnehage.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen enhetskostnader (422. plass) og miljø og ressurser (320. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Innen pleie og omsorg har endringer i hvilke nøkkeltall som brukes, påvirket positivt. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med