Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Gaular

Gaular

Last ned filer for Gaular
  • 61 / 428
  • -26 plasser

Kort analyse

Gaular havner på en 61. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen er inne på Topp 100-lista på totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 88. plass.Nøkkeltallene er samlet sett klart bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Gaular er helt i toppsjiktet innen barnehage. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder helse og grunnskole.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen kultur (420. plass), miljø og ressurser (382. plass) og vann, avløp og renovasjon (345. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. I to sektorer blir kommunen vesentlig påvirket av at nye nøkkeltall er tatt i bruk. Innen miljø og ressurser har endringene påvirket negativt.I sektoren vann, avløp og renovasjon har effekten vært negativ for kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med