Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Vanylven

Vanylven

Last ned filer for Vanylven
  • 172 / 428
  • -10 plasser

Kort analyse

Vanylven havner på en 172. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen er akkurat inne på øverste halvdel av totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 214. plass.Målt mot resten av Kommune-Norge er nøkkeltallene samlet sett midt på treet.

Vanylven er bare inne på Topp 100-lista innen barnevern og saksbehandling.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen pleie og omsorg (399. plass), barnehage (384. plass) og miljø og ressurser (375. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med