Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Åfjord

Åfjord

Last ned filer for Åfjord
  • 213 / 428
  • -20 plasser

Kort analyse

Åfjord havner på en 213. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen havner omtrent på midten av totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 182. plass.Målt mot resten av Kommune-Norge er nøkkeltallene samlet sett midt på treet.

Åfjord er inne på Topp 100-lista innen pleie og omsorg, helse og vann, avløp og renovasjon.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen miljø og ressurser (397. plass) og barnevern (329. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Innen helse har endringer i hvilke nøkkeltall som brukes, påvirket ganske positivt. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med