Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Oppdal

Oppdal

Last ned filer for Oppdal
  • 13 / 428
  • -10 plasser

Kort analyse

Plasseringen er foreløpig, ettersom en del data først blir publisert i juni. Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Oppdal på en 3. plass. Nøkkeltallene er klart bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Endelig tabell blir offentliggjort 21. juni.

Oppdal er helt i toppsjiktet innen barnevern. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder helse, barnehage, grunnskole og kultur.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen vann, avløp og renovasjon (267. plass), pleie og omsorg (238. plass) og sosialtjeneste (211. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med