Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Ballangen

Ballangen

Last ned filer for Ballangen
  • 382 / 428
  • +20 plasser

Kort analyse

Ballangen havner på en 382. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen havner ganske langt nede på totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 399. plass.Nøkkeltallene er samlet sett svake målt mot resten av landet.

Ballangen har ingen plasseringer blant de 100 beste i noen sektor i de foreløpige tabellene. Beste plassering er innen helse (103. plass).

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen barnehage (369. plass), miljø og ressurser (346. plass) og grunnskole (343. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Innen saksbehandling har endringer i hvilke nøkkeltall som brukes, påvirket ganske negativt. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med