Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Ås

Ås

Last ned filer for Ås
  • 36 / 428
  • -25 plasser

Kort analyse

Ås havner på en 36. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen er inne blant de 50 beste på totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 95. plass.Nøkkeltallene er samlet sett klart bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Ås er inne på Topp 100-lista innen grunnskole, enhetskostnader, vann, avløp og renovasjon og miljø og ressurser.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen pleie og omsorg (393. plass), helse (339. plass) og sosialtjeneste (329. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Innen pleie og omsorg har endringer i hvilke nøkkeltall som brukes, påvirket negativt. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med