Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Fet

Fet

Last ned filer for Fet
  • 53 / 428
  • +12 plasser

Kort analyse

Fet havner på en 53. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen er inne på Topp 100-lista på totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 121. plass.Nøkkeltallene er samlet sett en del bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Fet er inne på Topp 100-lista innen miljø og ressurser, pleie og omsorg, enhetskostnader og barnevern.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen barnehage (412. plass), kultur (404. plass) og helse (329. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med