Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Løten

Løten

Last ned filer for Løten
  • 78 / 428
  • +51 plasser

Kort analyse

Løten havner på en 78. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen er inne på Topp 100-lista på totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 158. plass.Nøkkeltallene er samlet sett litt bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Løten er inne på Topp 100-lista innen vann, avløp og renovasjon, økonomi, enhetskostnader og saksbehandling.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen kultur (334. plass), sosialtjeneste (331. plass) og barnevern (325. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Innen miljø og ressurser har endringer i hvilke nøkkeltall som brukes, påvirket negativt. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med