Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Rendalen

Rendalen

Last ned filer for Rendalen
  • 10 / 428
  • +48 plasser

Kort analyse

Plasseringen er foreløpig, ettersom en del data først blir publisert i juni. Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Rendalen på en 58. plass. Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra økonomiske forutsetninger. Endelig tabell blir offentliggjort 21. juni.

Rendalen er inne på Topp 100-lista innen kultur, sosialtjeneste, økonomi, grunnskole, barnehage og pleie og omsorg.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen miljø og ressurser (342. plass), vann, avløp og renovasjon (327. plass) og helse (316. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med