Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Alvdal

Alvdal

Last ned filer for Alvdal
  • 18 / 428
  • -13 plasser

Kort analyse

Plasseringen er foreløpig, ettersom en del data først blir publisert i juni. Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Alvdal på en 5. plass. Nøkkeltallene er klart bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Endelig tabell blir offentliggjort 21. juni.

Alvdal er helt i toppsjiktet innen grunnskole og enhetskostnader. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder økonomi og vann, avløp og renovasjon.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen barnevern (265. plass), miljø og ressurser (257. plass) og saksbehandling (238. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med