Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Etnedal

Etnedal

Last ned filer for Etnedal
  • 11 / 428
  • +20 plasser

Kort analyse

Plasseringen er foreløpig, ettersom en del data først blir publisert i juni. Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Etnedal på en 31. plass. Nøkkeltallene er litt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Endelig tabell blir offentliggjort 21. juni.

Etnedal er helt i toppsjiktet innen økonomi og pleie og omsorg. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder grunnskole.

Kommunen har sin svakeste plassering innen pleie og omsorg (17. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. I to sektorer blir kommunen vesentlig påvirket av at nye nøkkeltall er tatt i bruk. Innen helse har endringene påvirket positivt. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med