Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Etnedal

Etnedal

Last ned filer for Etnedal
  • 71 / 428
  • -11 plasser

Kort analyse

Etnedal havner på en 71. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen er inne på Topp 100-lista på totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 18. plass.Nøkkeltallene er samlet sett helt i toppsjiktet i Kommune-Norge.

Etnedal er helt i toppsjiktet innen økonomi og pleie og omsorg. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder grunnskole og kultur.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen vann, avløp og renovasjon (388. plass), miljø og ressurser (376. plass) og saksbehandling (309. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Innen saksbehandling har endringer i hvilke nøkkeltall som brukes, påvirket negativt. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med