Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Tokke

Tokke

Last ned filer for Tokke
  • 12 / 428
  • +108 plasser

Kort analyse

Plasseringen er foreløpig, ettersom en del data først blir publisert i juni. Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Tokke på en 120. plass. Nøkkeltallene er en del svakere enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Endelig tabell blir offentliggjort 21. juni.

Tokke er helt i toppsjiktet innen , helse, kultur og barnehage. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder grunnskole og økonomi.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen enhetskostnader (401. plass), miljø og ressurser (256. plass) og vann, avløp og renovasjon (224. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med