Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Valle

Valle

Last ned filer for Valle
  • 136 / 428
  • +7 plasser

Kort analyse

Valle havner på en 136. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen ligger på øverste halvdel på totaltabellen, uten å være nær de beste. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 6. plass.Nøkkeltallene er samlet sett helt i toppsjiktet i Kommune-Norge.

Valle er helt i toppsjiktet innen , barnehage, pleie og omsorg og kultur. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder saksbehandling, sosialtjeneste og helse.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen miljø og ressurser (422. plass) og enhetskostnader (399. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Innen pleie og omsorg har endringer i hvilke nøkkeltall som brukes, påvirket positivt. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med